ಉಚಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತರಬೇತಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ – ಉಡುಪಿ. ದಿನಾಂಕ: ಅಗಸ್ಟ್ 15, 2013 ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ಗಂಟೆ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಉಡುಪಿ. ಶಮೀಮ್ ದೊಡ್ಡಣಗುಡ್ಡೆ, ಉದ್ಯಮಿ, ಮಣಿಪಾಲ. ಹರೀಶ್ ಪಡುಕರೆ, ಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್(ರಿ).

Read More »