ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ – ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ (ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ)

ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಉಡುಪಿ.

ದಿನಾಂಕ: ಜೂನ್ 18, 2017

ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ 2:00 ಗಂಟೆ

ಪ್ರಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ರಾಜೇಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಯುವ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹರೀಶ್ ಪಡುಕರೆ, ಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್(ರಿ).
ಸತೀಶ್ ರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ, ಯುವ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಶರತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ, ಪ್ರಮುಖರು, ಯುವ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ.