ರಾಷ್ಟ್ರ ದೇವೋಭವ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಜ್ಞ (ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ)

ಸ್ಥಳ: ಜಗನ್ನಾಥ ಸಭಾ ಭವನ, ಮಿಷನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ – ಉಡುಪಿ.

ದಿನಾಂಕ: ಜನವರಿ 12, 2015

ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:00 ಗಂಟೆ

ಪ್ರಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ವಾಸುದೇವ್ ಭಟ್ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ್, ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಾರತಿ. ಸಾಧು ಸಾಲ್ಯಾನ್, ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮಿ, ಮಲ್ಪೆ. ಮಿತ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಕೀಲರು, ಉಡುಪಿ. ಜಯಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದ್ರಾಳಿ ಉದ್ಯಮಿ, ಉಡುಪಿ. ಹರೀಶ್ ಪಡುಕರೆ, ಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್(ರಿ). ರಂಜನ್ ಮಲ್ಪೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ್, ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗಳೂರು.