ಸಂಸ್ಕಾರ ಜಾಗರಣ – ಉಪನ್ಯಾಸ

ದಿನಾಂಕ: ಡಿಸೆಂಬರ್ 26, 2016

ಸ್ಥಳ: ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯ-ಉಡುಪಿ.

ಸಮಯ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ರಿಂದ 1:00 ಗಂಟೆ

ಪ್ರಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: ಶ್ರೀ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರಾಜ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕ್, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಪೀಠ, ಕರ್ನಾಟಕ. ಹರೀಶ್ ಪಡುಕರೆ, ಸ್ಥಾಪಕರು, ಸಂಸ್ಕಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್(ರಿ). ಸತೀಶ್ ರಾವ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ, ಯುವ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಂಜನ್ ಕಟಪಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ, ಯುವ ಭಾರತ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಂಜನ್ ಮಲ್ಪೆ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ್, ಸರ್ವ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿ, ಮಂಗಳೂರು.